Home >Multimedia

Mermaid instructor teaches fin art in Fujian

chinadaily.com.cn | Updated: 2021-09-13

3.jpg

You Jinyi performs as a mermaid in an aquarium in Xiamen, Fujian provine. [Photo by Shen Weibin/chinadaily.com.cn]

< 1 2 3 4 >

1 2 3 4 5 6 7