Home >Multimedia

Egrets come to play in Zhangzhou

By HU MEIDONG in Fuzhou and CHEN MEILING | chinadaily.com.cn | Updated: 2022-09-22

11.jpeg

Egrets fly to Jiazhou island in Yunxiao county of Zhangzhou, Fujian province, recently, as the island welcomes a bumper harvest. [Photo by Dai Yuansheng/For chinadaily.com.cn]

< 1 ... 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7